Waar kun je aan werken in beeldende therapie?

         

         Emoties
         Uiten van emoties
         Verwerken van ervaringen
         Verbeelden wat je niet onder woorden kunt brengen

         Zelfbeeld
         Inzicht in wie je bent, wat je kunt en wat je wil
         Vergroten van zelfvertrouwen
         Ontdekken wat je sterke kanten zijn

         Gedrag
         Controle loslaten, ontspannen
         Structuur, concentratie en doorzettingsvermogen vergroten
         Ervaren hoe je zelf problemen kunt aanpakken
         Nieuw gedrag en vaardigheden oefenen

         Sociaal functioneren
         Samenwerken
         Assertiviteitleren of aanpassen
         Leren grenzen stellen
  


   


Cursussen 


Beeldend beleven  
Beeldend aan de slag om emoties en ervaringen vorm te geven, voor volwassenen: € 120 
individueel: 3 x 1 uur
groep (2-4): 3 x 1,5 uur


Harten en handen
Creatieve cursus van 8 x voor kinderen die een scheiding hebben meegemaakt: € 250

Groep van 4 kinderen € 200, 5 kinderen € 175, 6 kinderen € 150

1-2 kinderen: 8 x 1 uur / 3-6 kinderen: 8 x 1,5 uur

Laatste tweets

Voor volwassenen en

voor kinderen!

Kinderen laten in tekenen, schilderen en spelen veel zien van wat hen bezighoudt.

Expressie is belangrijk, omdat kinderen op die manier kunnen verwerken wat ze allemaal beleven. Zonder te praten wordt hun belevingwereld zichtbaar. 
Ervaringsgericht werken, d.w.z. dingen doen en ontdekken, is de manier waarop kinderen leren en zich ontwikkelen.
  

In beeldende therapie krijgt het kind door allerlei materialen en activiteiten de ruimte om zich te uiten, te verwerken en nieuwe ervaringen op te doen. Door aan te sluiten bij het niveau en voorkeuren van het kind, krijgen de mogelijkheden van het kind de aandacht, niet de problemen of beperkingen.  

Als een kind met plezier werkt geeft dit ontspanning en beweging, ook innerlijk, en komt een verandering- of verwerkingsproces op gang.  
Plezier in het werken geeft energie en zelfvertrouwen.