Werkwijze


Je kunt bellen of mailen met een vraag of om een afspraak te maken.
06 - 41 53 26 47 / info@beeldenstroom.com

 

Volwassenen

We beginnen met een intake gesprek om kennis te maken en duidelijk te krijgen waarvoor je hulp zoekt en of beeldende therapie/coaching daarvoor geschikt is.

De eerste 3 sessies zijn een beeldende kennismaking, waarin je ontdekt waar je staat. Dan volgt een evaluatie en bespreken we of en hoe de behandeling wordt voortgezet.

De therapie kan in een groep (bij voldoende aanmelding) of individueel worden gevolgd.
De therapie is 1x per week.
Individueel: 1 uur. Groep: 1,5 uur.


Kinderen

Voor de behandeling van kinderen heb ik allereerst een gesprek met de ouders. In dit gesprek kunnen we kennismaken en de hulpvraag van het kind bespreken.
Na 4 à 5 sessies evalueer ik de voortgang met de ouders en bespreken we het verdere verloop van de behandeling.

Voor kinderen tot 16 jaar is toestemming nodig van de ouders om de behandeling te kunnen starten. Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf toestemming geven.

Een sessie duurt meestal 1 uur, op een vast moment in de week.
De therapie kan in een groepje worden gevolgd, als dit mogelijk of wenselijk is i.v.m. de hulpvraag en bij voldoende aanmelding.

Laatste tweets


Op school

De therapie of cursus kan ook op school worden gegeven. Met ouders, leerkracht en intern begeleider is er overleg over de hulpvraag en worden persoonlijke doelen vastgesteld.